யோகா

- இந்துசமய நூல்கள், தற்போதைய செய்திகள், யோகா

பள்ளிகளில் மூளை வளர்ச்சிக்கான தோப்பு கரணம் கட்டாயம்!!

பள்ளிகளில் மூளை வளர்ச்சிக்கான தோப்பு கரணம் கட்டாயம்!! ஹரியானா தினமும் பள்ளியில் குழந்தைகள் தோப்புக் கரணம் போடுவதைக் கட்டாயமாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இடவலமாக கைகளை குறுக்கே வைத்து காதுகளை…

Read More