பொன் மொழிகள்

- slide, பொன் மொழிகள்

பகவானே… எல்லாம் உன் சித்தம்!!!

பகவானே எல்லாம் உன் சித்தம் என்று சொல்வது ஏன் தெரியுமா? மகாபாரத யுத்தத்தில், தன் மகன் அபிமன்யு சக்ரவியூகத்தில் மாட்டிக் கொண்ட பொழுது, பாண்டவர்கள் அவனுக்கு உதவப்…

Read More

- பொன் மொழிகள்

விவேகானந்தரின் அன்மீக துறவறம்

விவேகானந்தருக்கு தனது கல்வியை முடித்ததும் துறவறம் மீது பற்று வந்தது. அதை தன் தாயிடம் தெரிவித்தார். உடனே விவேகானந்தரிடம் ஒரு கத்தி ஒன்றை எடுத்து வருமாறு தாய்…

Read More

- slide, பொன் மொழிகள்

உண்மையான கீதையின் சாரம் என்ன தெரியுமா?

கீதையின்சாரம் என்று எங்கும் ஓர் உபதேசம் பரப்பப்படுகிறது. “எது நடந்ததோ அது நன்றாக நடந்தது…… இன்று எது உன்னுடையதோ அது நாளை வேறு ஒருவனுடையது ஆகிறது…. “…

Read More