பக்தி பாடல்கள்

- slide, பக்தி பாடல்கள்

நான் கேட்டு ரசித்த அழகிய பிள்ளையார் துதி!

பிள்ளையார் பக்தி பாடல் வரிகள்! ஆவணி வந்ததும் புண்ணிய சதுர்த்தி நாளும் பிறந்ததம்மா அதி காலை முதலே மங்கள மேளம் ஒலிக்குதம்மா கஜ முகனின் வரவை காண…

Read More

- slide, பக்தி பாடல்கள்

ஸ்ரீ ஐயப்பன் –ஹரிவராசனம் பாடல் அர்த்தம்.

ஹரிவராசனம் விஸ்வமோஹனம் ஹரிததீஸ்வர மாராத்ய பாதுகம் அரிவிமர்த்தனம் நித்ய நர்தனம் ஹரி ஹராத்மஜம் தேவமாஸ்ரயே (சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா) மிக சிரேஷ்டமான சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பவரும்,…

Read More

- slide, தற்போதைய செய்திகள், பக்தி பாடல்கள்

அச்சன்கோயில் அரசே! ஐயப்பன் பக்தி பாடல் வரிகள்!

அச்சன் கோயில் அரசே! ஐயப்பன் பக்தி பாடல் வரிகள் K.வீரமணி பாடிய பாடல் பாடல் வரிகள்: அச்சன் கோவில் அரசே என் அச்சம் தீர்க்க‌ வா! பச்சை…

Read More