ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை

- தற்போதைய செய்திகள், ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை

ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை! கீதையின் தன்மை! கீதை-3

ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை: கீதையின் தன்மை கீதையிலுள்ள பதினெட்டு அத்தியாயங்களும் “யோகங்கள்” எனப் பெயர் பெறுகின்றன. கண்ணன் கூறிய பதினெட்டு யோகங்களையும், நான்கு யோகங்களில் அடக்கி வைக்கலாம். கர்ம யோகம்,…

Read More

- தற்போதைய செய்திகள், ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை

ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை! கீதையின் அடிப்படை -2

கீதையின் அடிப்படை-2 ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்திலும் கோட்பாடு, பயிற்சி (theory, practice) என்ற இரு பகுதிகள் உண்டு. விவேகத்தால் முடிவுகட்டுவது கோட்பாடு (உபபத்தி) எனப்படும். நடைமுறையில் செய்து காட்டுவது…

Read More

- இந்துசமய நூல்கள், தற்போதைய செய்திகள், ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை

பகவத் கீதையை படிக்க நினைப்பவர்கள் முதலில் இதை படியுங்கள்!! கீதை-1

ஶ்ரீமத் பகவத்கீதை. 1.அறிமுகவுரை: ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் சாஸ்திரம் என்பது அவசியமானது. சாஸ்திரங்கள் இல்லாத மதம் காலவோட்டத்தில் உருமாறி, தனது சுயதன்மையை இழந்துவிடும். நமது சனாதன தர்மத்தில் (இந்து…

Read More