ஐயா வைகுண்டார்

- ஐயா வைகுண்டார், தற்போதைய செய்திகள்

ஐயா வைகுண்ட சுவாமி உண்மை வரலாறு!! பாகம்-2

(கொடூர மன்னர்களை எதிர்த்துப்போராடிய வைகுண்டர் திருச்சி கவர்னரின் தூதராக வந்த அழகப்ப முதலியார், மார்த்ண்டவர்மாவிற்குத் தகவல் அனுப்பினர். தந்தைக்குப் பின்னர் மகனுக்குத் தானே அரசுரிமை வரவேண்டும்? எனவே…

Read More