இந்துக்களின் புனித நூல் ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை! தொடர் -2

Spread the love Post Views: 241 கீதையின் அடிப்படை-2 ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்திலும் கோட்பாடு, பயிற்சி (theory, practice) என்ற இரு பகுதிகள் உண்டு. விவேகத்தால் முடிவுகட்டுவது கோட்பாடு (உபபத்தி) எனப்படும். நடைமுறையில் செய்து காட்டுவது பயிற்சி (அனுஷ்டானம்) எனப்படும். சாதாரண மனிதனுக்கு பிரம்மஞானம் என்பது வெறும் கோட்பாடாகவே போய்விடும். அப்பொழுது அவனுக்கு அதனால் எப்பயனும் இல்லை; அது வெறும் வேதாந்தமாகவே இருக்கும். பிரம்மஞானம் என்பது வேதாந்தைப் பேசுவது மட்டுமல்ல; அதை வாழ்க்கையில் நடைமுறைபடுத்துவதுமாகும். பிரம்மஞானத்தை பயிற்சிச் … Continue reading இந்துக்களின் புனித நூல் ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை! தொடர் -2