இன்றைய பஞ்சாங்கம்

Spread the love

*இன்றைய பஞ்சாங்கம்: 03/05/2019.
*தமிழ் விகாரி வருடம்: 20/01/2050

*இன்று நாள் எப்படி !!
இன்று விகாரி வருடத்தின் சித்திரை மாதம் 20-ம் நாள்

*சூரியன் உதிக்கும் நேரம்:-
காலை : 05:56

*நல்ல நேரம்:-
காலை : 09:30முதல் 10:30வரை
மாலை : 04:30முதல் 05:30வரை

*ராகுகாலம்:-
காலை : 10:30முதல் 12:00வரை
மாலை : 01:30முதல் 03:00வரை

*குளிகை:-
காலை : 07:30முதல் 09:00வரை
மாலை : 12:30முதல் 01:30வரை

*எமகண்டம்:-
காலை : 03:00முதல் 04:30வரை
மாலை : 09:00முதல் 10:30வரை

*சந்திராஷ்டமம் : ஹஸ்தம், சித்திரை
*சூலம் : தெற்கு
*பரிகாரம் : வெல்லம்