ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை

- தற்போதைய செய்திகள், ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை

ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை தியான சுலோகங்கள்! கீதை-6

6.ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை தியான சுலோகங்கள்: 1.ஓம் தாயே பகவதே, சாட்சாத் பகவான் நாராயணனால் பார்த்தனுக்கு உபதேசிக்கப் பெற்றவள், புராண முனியாகிய வியாசரால் மஹாபாரதத்தில் அமைக்கப் பெற்றவள்,…

Read More

- தற்போதைய செய்திகள், ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை

இந்துக்களின் புனித நூல் ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை! தொடர்-5

ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை-5 கீதையின் தொடக்கம்: முன்னுரை: திருதராஷ்டிரன் மூத்தவனாக இருந்தாலும் பார்வையற்றவன் என்பதால் நாடாளும் உரிமை அவனுக்கில்லை என முடிவுசெய்யப்பட்டு பாண்டுவிற்கு முடிசூட்டினர். திருதராஷ்டிரனைத் தற்காலிக மன்னனாக்கிவிட்டு குந்தி,…

Read More

- தற்போதைய செய்திகள், ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை

இந்துக்களின் புனித நூல் ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை! தொடர்-4

ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை: 4 மன அழுத்தத்தில் அர்ஜுனன்: பகவத்கீதைக்கு நூற்றுக்கணக்கான விரிவுரைகள் வந்துள்ளன. ஆனால் ஒவ்வொருவரும் தான் சார்ந்திருக்கும் கோட்பாடுகளான அத்வைதம், துவைதம், விசிஷ்டாத்வைதம் என்பனவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை…

Read More

- தற்போதைய செய்திகள், ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை

இந்துக்களின் புனித நூல் ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை! தொடர்-3

ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை: கீதையின் தன்மை கீதையிலுள்ள பதினெட்டு அத்தியாயங்களும் “யோகங்கள்” எனப் பெயர் பெறுகின்றன. கண்ணன் கூறிய பதினெட்டு யோகங்களையும், நான்கு யோகங்களில் அடக்கி வைக்கலாம். கர்ம யோகம்,…

Read More

- தற்போதைய செய்திகள், ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை

இந்துக்களின் புனித நூல் ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை! தொடர் -2

கீதையின் அடிப்படை-2 ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்திலும் கோட்பாடு, பயிற்சி (theory, practice) என்ற இரு பகுதிகள் உண்டு. விவேகத்தால் முடிவுகட்டுவது கோட்பாடு (உபபத்தி) எனப்படும். நடைமுறையில் செய்து காட்டுவது…

Read More

- இந்துசமய நூல்கள், தற்போதைய செய்திகள், ஶ்ரீமத்பகவத்கீதை

இந்துக்களின் புனித நூல் ஶ்ரீமத்பகவத் கீதை! தொடர்-1

ஶ்ரீமத் பகவத்கீதை. 1.அறிமுகவுரை: ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் சாஸ்திரம் என்பது அவசியமானது. சாஸ்திரங்கள் இல்லாத மதம் காலவோட்டத்தில் உருமாறி, தனது சுயதன்மையை இழந்துவிடும். நமது சனாதன தர்மத்தில் (இந்து…

Read More